UUDISED

PIKK TÄNAV: VALLA JA ARBORISTIDE KOOSTÖÖS PÄÄSTETI POOLED ALGSELT RAIELE MÄÄRATUD PUUDEST

Reedel oli Pikal tänaval näha arboriste, vallaametnikke ja ehitaja esindajaid, kes jalutasid koos teiste huvilistega tänava läbi ning andsid vallale nõu, millised puud tänava remondi käigus säilitada ning millised maha kanda. Kui alguses oli vallal plaan maha lõigata 16 puud, siis peale välikoosolekut otsustati säilitada veel kaheksa puud ning juurde istutatada vähemalt neli puud.

Arboristi Robert Oetjeni sõnul on suur edasiminek, et mõned olulised puud veel säilivad, kuid omaette väljakutse on see, kuidas tagada, et nad ehituse käigus viga ei saaks. Kui ehitajad on kursis ja valmis koostööd tegema, siis on olukord lootusrikas. „Olen väga õnnelik. Mulle tundub, et oli seda väärt, et otsida kontakti,“ sõnab Oetjen.

„Tuleb hoolitseda selle eest, et ehituse käigus ei ladustataks asju peale. Mõned joonised tehakse ümber ja ehitajad arvestavad uue lahendusega,“ lisab Oetjen.

Puud Koidu ja Kalda vahelisel alal, mille raieplaan tekitas rahvas pahameelt, hetkeseisuga säilitatakse, väljaarvatud üks, mis jääb tee-ehituse alla.

Kohapeal oli aru pidamas ka vallavanem Toomas Järveoja, kes on rahul tehtud kompromissidega:  „Vaatasime arboristidega puud üle ja leidsime hea kompromissi – mõned puud tuleb ikkagi maha võtta, aga suurem osa säilitatakse.“

Puude säilitamise nimel tuleb ülevalpool enne Koidu tänavat kõnnitee võib-olla kitsamaks teha, kui on projektis ette nähtud, kuid ümber projekteerima ei pea.

Järveoja lisab siiski, et nagu ütlesid ka arboristid, on võimalus, et aastate pärast osad puud siiski kuivavad, kuna juured on vigastatud. „See on see oht, aga eks see on kompromiss ja valik,“ kommenteerib Järveoja.

Nädala keskel teatas Elva Elu, et Pika tänava remondiga kaasneb puude mahavõtmine. Vallavalitsus täpsustas, et raiutakse maha 16 puud ning ehituse käigus hinnatakse, kas osasid puid on võimalik säilitada. See tekitas mitmetes elvalastes pahameelt ning vald kutsus kohale arboristid, kes hindaksid puude seisukorda. Hiljem jõuti otsusele, et säilitada saab veel kaheksa puud ning raiumisele lähevad need, mille seisukord on halb või mis tõesti jäävad ehitusele ette. Asemele istutatakse vähemalt neli puud.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button