UUDISED

LOE LÄHEMALT: UUS KALMISTUTE KASUTAMISE EESKIRI

Elva Vallavolikogu võttis 27. jaanuaril määrusega vastu uue “Elva valla kalmistute kasutamise eeskirja“. Määrus hakkab kehtima 1. aprillist 2020.

Haldusreformi järgel on Elva vallas kuus kalmistut: Elva Puhja, Kavilda , Rannu, Rõngu  ja Sikamäe kalmistud.

Kalmistu haldamisel ja kasutamisel lähtutakse peale eeskirjas sätestatule ka kalmistuseadusest ja muudest valdkonda reguleerivatest õigusaktidest. Eeskirja kohaldatakse kalmistu territooriumil viibivate isikute ja hauaplatsi kasutajate suhtes.

Kalmistute haldaja on Elva Vallavalitsus. Kalmistu haldaja tagab kalmistu heakorra ja korraldab kalmistu kasutamist, sh eraldab hauaplatsid, võtab hauaplatsid arvele, korraldab jäätmehooldust, täidab kalmistu kujundamisega seotud ülesandeid ning täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

Uues eeskirjas on täpsemalt sätestatud hooldamata hauaplatside märgistamine ja muu sellega seonduv, sest kalmistute pindalad kasvavad ja paraku ei ole võimalik lõpmatuseni nende kvartaleid laiendada. Kalmistu haldaja hakkab hooldamata hauaplatsi tunnustega platse üles märkima. Hooldamata hauaplatsi kasutajale saadetakse kirjalik, taasesitamist võimaldavas vormis teatis kasutuslepingus toodud aadressile. Hooldamata hauaplatsi kasutajale antakse võimalus infomärgisel oleva tähtaja jooksul võtta ühendust kalmistu haldajaga ja korrastada hauaplats või loobuda hauaplatsi kasutamise õigusest ning öelda üles sõlmitud kasutusleping.

  • Senine hauaplatsi kasutaja, kes on selle  eeskirja jõustumiseni hauaplatsi kasutanud, kuid kellel puudub kehtiv hauaplatsi kasutusleping, peab sõlmima kasutuslepingu viie aasta jooksul pärast eeskirja jõustumist. Hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimata jätmise korral ei kaota senine kasutaja hauaplatsi kasutamisõigust.  Leping annab võimaluse talletada hauaplatsi omaniku andmeid.
  • Hauaplats on kalmistu osa ja platsi kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduse põhimõtteid. Selles osas palume konsulteerida kalmistukorraldajaga (kontaktid allpool).
  • Hauatähised, mille üks külg on suurem kui 1 meeter, tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada kalmistu haldajaga.
  • Valatud hauaplatside äärised tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistu haldajaga ning paigaldada nii, et külgnevatele platsidele oleks tagatud juurdepääs platside vahele jäetava käiguraja kaudu.
  • Hauaplatsil oleva haljastuse valikul tuleb eelistada madalaid vorme.

NB! Hauaplatsi hooldamisel tekkinud jäätmed tuleb liigiti sorteerida ning panna selleks ettenähtud jäätmemahutisse.

Kalmistukorraldajate kontaktid:

Helistada T–R 9–15.  

Elva: Milvi Saarekivi, tel 520 8465

Rannu: Ainar Kinsigo, tel 522 6103

Rõngu ja Sikamäe: Sven Uibo, tel 502 2610

Puhja ja Kavilda: Zoja Tera, tel 516 0593

Täpsema info ja kalmistute eeskirja leiab valla kodulehelt: elva.ee/kalmistud.

Lisainfo seoses kalmistu kasutamise eeskirjaga:

Sten Saarekivi, heakorraspetsialist
sten.saarekivi@elva.ee või tel 5886 1600

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button