UUDISED

ELVA VALLAVALITSUSE HARIDUS- JA KULTUURIOSAKONNA JUHATAJANA ALUSTAB TÖÖD LIIS LEHISTE

Elva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhatajana alustab 1. oktoobril tööd Liis Lehiste, kes töötas varem vallavalitsuses haridusspetsialistina, teatab Elva vallavalitsus oma pressiteates.

Lehiste on õppinud Tartu ülikoolis eripedagoogikat ja omandanud Tallinna ülikoolis magistrikraadi eripedagoog-nõustaja erialal. Ta on töötanud kümme aastat Võrumaal Vastseliina gümnaasiumis ja kaks aastat Elva gümnaasiumis tugispetsialisti ja hariduslike erivajadustega laste töö koordineerijana. Lehiste töötas ligi kaks aastat Elva valla haridusspetsialistina.

„Otsustasin võtta vastu võimaluse juhtida vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonda, sest Elva vald pakub uuendustele avatud ja motiveerivat töökeskkonda,” ütles Lehiste. Valla haridusspetsialistina töötamine andis talle võimaluse osaleda mitmetes haridusvaldkonda puudutavates arendustest ja katseprojektides.

„Minu südameasi on õppijakeskse hariduse rakendamine, kus eesmärk on ennast juhtiv ja ettevõtlik õpilane ning et vallas oleks jätkuvalt mitmekülgne huviharidus- ja tegevus,” rääkis Lehiste. Tema soov on, et koostöös valla haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste ning kogukonnaga sünniksid uued ideed ja algatused laste ning noorte ettevõtlikkuse arendamiseks ja elulise õppe toetamiseks. 

„Minu jaoks on lähiaja oluline väljakutse tugisüsteemide kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine alus- ja üldhariduses. Eesmärk on leida parimad viisid olemasolevate teenuste pakkumiseks,” sõnas ta.

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et Liis on suurepärane valik osakonna juhataja ametikohale. „Liis on kompetentne, tasakaalukas, põhjalik ja avatud uutele ideedele. Peale selle on ta ka väga hea suhtleja ja südamega Elva valla hariduselu arendamise juures,” kirjeldas Saar. 

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja tööülesannete hulka kuulub vallavalitsuse hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste järelevalve, tegevuse ja koostöö koordineerimine, valdkondlike õigusaktide ja osakonna poliitikate väljatöötamine. 

Haridus- ja kultuuriosakond koordineerib raamatukogude tööd, tegeleb kultuuriinfo kogumisega, korraldab noorsootööd ja tegevusi ning menetleb projekti- ja tegevustoetusi. Samuti vastutab osakond lasteasutuste rühmade komplekteerimise, huvihariduse koordineerimise jms eest. Varasemalt töötas osakonna juhatajana Mare Tamm.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button