UUDISED

ELVA VALLAVALITSUS ANALÜÜSIB UJULA VÕIMALIKKE ALTERNATIIVSEID ASUKOHTI

Elva vallavalitsus on otsustanud jätkata Elva ujula ehitamise finantsperspektiivide ja võimalike alternatiivsete asukohtade analüüsiga. 

Elva abivallavanem Kertu Vuks ütles, et vallavalitsus soovib ujula loomisel leida sobivaima lahenduse arvestades sealjuures ka elanike arvamusega. “See on väga positiivne, et selle teema vastu on nii suur huvi ja et see läheb inimestele korda. Seetõttu oleme otsustanud veelkord kaaluda erinevaid võimalusi ujula rajamiseks arvestades elanike arvamuste ja tähelepanekutega.”  

Kohalikes portaalides on esinetud mitmete erinevate arvamusavaldustega ning selleks, et lõplik asukohavalik oleks argumenteeritud ja Elva valla elanike jaoks põhjendatud, analüüsitaksegi erinevate asukohtade plusse ja miinuseid. 

Verevi rannaala detailplaneering algatati 2,5 aastat tagasi ning selle koostamise ajal said kõik elanikud oma arvamust mitmeid kordi avaldada ja seda võimalust ka kasutati. „Meie jaoks on väga oluline, et enne lõpliku otsuse langetamist oleksid kõikide variantide plussid ja miinused läbi kaalutud. Keskendume peale Verevi rannaala veel ka Elva spordihoone lähedusele ja teistele võimalikele asukohtadele,” sõnas Vuks. 

Elva vallavanem Heiki Hansen ütles, et kuu alguses vallavolikogus kehtestatud Verevi rannaala detailplaneering on võimalus ja mitte kohustus. „Verevi ranna varasem rannahoone detailplaneering seisis aastaid kasutuseta ning ainult rannahoone ehitamise vastu ei tuntud huvi. Tänaseks kehtestatud planeering annab meile võimaluse ehitada sinna rannahoone koos ujulaga, kuid see ei ole kindlasti ainus võimalus,” ütles ta. 

Hanseni sõnul ei tähenda detailplaneeringu kehtestamine automaatselt hoone ehitamist, vaid see annab võimaluse selle ala arendamiseks. “Praegu tehtavad analüüsid on muu seas vajalikud ka selleks, kui Verevi rannaala hoonestusõiguse seadmisega soovitakse edasi minna,” lisas vallavanem.  

Vallavalitsus plaanib analüüsi tutvustada mai lõpus ning tutvustamine toimub nii vallavolikogus kui ka volikogu komisjonides. Analüüsi kokkuvõte avaldatakse ka valla kodulehel ja tutvustamiseks korraldatakse kõikidele huvilistele avalik arutelu. 

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button