UUDISED

ELVA VALLA KOOLIDES ALGAB ESIMESSE KLASSI ASTUJATE AVALDUSTE VASTUVÕTT

Elva valla koolides on alanud esimesse klassi astujate avalduste vastuvõtmine. Avaldus tuleb esitada otse koolile.

Esimesse klassi võetakse vastu laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab 7-aastaseks. Seoses eriolukorraga võtavad koolid praegu vastu ainult elektroonilisi avaldusi, avalduste lisad saab viia hiljem. Avalduste vormid ja täpsem info on koolide kodulehtedel. 

Kooli vastuvõtmiseks on vaja esitada: 

  • lapsevanema taotlus (blankett kooli veebilehel);
  • esimesse klassi astuja foto (3 x 4 cm) või digifoto; 
  • tervisekaart; 
  • koolivalmiduse kaart; 
  • haridusliku erivajadusega lapse korral koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri; 
  • lapsevanema ja lapse isikut tõendava dokumendi koopiad (koopiad on võimalik teha koolis kohapeal).

Koolikohustuslikust east noorem laps võetakse kooli vastu, kui koolieelne lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ning vanem on teavitanud vallavalitsust õppima asumise soovist enne käimasoleva aasta 1. maid. Teavituseks tuleb saata vabas vormis teade e-aadressile elva@elva.ee

Laps, kes peaks sel aastal kooli minema, kuid ei ole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel asuda koolikohustust täitma üks õppeaasta hiljem. Sellise soovituse saamiseks tuleb vanemal pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole.

Koolid ja nende kodulehed:

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button