UUDISED

ELVA VALD VALIB AASTA TEGIJAT, ELVA TÄHTE JA AASTA KULTUURITOETAJAT

Homseni, 31. detsembrini saavad Elva valla elanikud esitada kandidaate aunimetuste määramiseks ja Elva valla kultuurivaldkonna tunnustamiseks. Elva valla aukodaniku nimetus määratakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Elva vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Teenetemärk Elva Täht määratakse Elva vallas silma paistnud füüsilisele isikule Elva vallale osutatud teenete eest.

Aasta Tegu ja Aasta Tegija aunimetus määratakse tunnustusena isikule või ühendusele, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalelu, kohaliku omaalgatuse või muus valdkonnas, mille kaudu on rikastanud kogukonnaelu ja toonud vallale tuntust. Elva valla tunnustusavalduste korra leiad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/429052018025?leiaKehtiv

Aasta Kultuuritegija aunimetus antakse isikule, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele Elva vallas. Aasta Kultuuritoetaja aunimetus antakse isikule või organisatsioonile, kes on olulisel määral Elva valla kultuurielu edendamisse panustanud.  Tutvu Elva valla kultuuri- ja noortevaldkonna tunnustusavalduste statuudiga siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/419052020003

Kandidaate saad esitada Elva valla e-teenuste keskkonnas Spoku: https://piksel.ee/spoku/elva/index.php?module=208

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button