UUDISED

ELVA PEREKESKUSE JUHIKS SAAB TIINA TREES

Elva Perekeskuse juhi kohale asub alates 1. veebruarist Tiina Trees, kes on viimased kaks aastat töötanud Sotsiaalkindlustusametis ekspertiisitalituse juhtivspetsialisti ametikohal. Varasemalt töötas Tiina Trees 18 aastat haridusasutuste juhina ning üheks oma suurimaks tööalaseks saavutuseks peab ta kahe uue lasteaia käivitamist Kambja vallas. Tiina Trees on omandanud Tallinna Ülikoolis haridusteaduste magistrikraadi.

Elva vallavalitsus teatab oma teates, et Tiina Treesil on head teadmised hästitoimivast organisatsioonist ning ta väärtustab nõustamise ja sisehindamise rolli asutuse juhtimises: „Pikaajalise juhtimispraktika kõrval olen järjepidevalt arendanud enda teadmisi ja oskusi juhina. Tahan aidata luua õppivat organisatsiooni ning selle kaudu pakkuda peredele kvaliteetset teenust ja töötajale parimat töökeskkonda.”

Tiina Trees omab põhjalikke teadmisi riigi poolt pakutavatest sotsiaalteenustest ja toetustest, puuetega inimeste probleemidest ning erivajadustega inimestele suunatud tugisüsteemide kitsaskohtadest, jätkab vallavalitsuse teade. Ta peab väga oluliseks ka ennetamist, varajast märkamist ning õigeaegset, vajaduspõhist ja professionaalset toe pakkumist: „Toetan lapse- ja perekesksuse põhimõtet – pakutav abi peab lähtuma lapse ja pere terviklikest vajadustest ning olema kättesaadav võimalikult kodu lähedal lapse igapäevases tegutsemiskeskkonnas.”

Elva Perekeskuse juhina soovib Tiina anda oma panuse jätkuvalt arenevasse ja innovaatilisse organisatsiooni, mis pakub kvaliteetseid lapse-ja perekeskseid teenuseid: „Ma naudin koostöötamist edumeelsete ja toimekate inimestega ning väärtustan meeskonnatööd ja elukestvat õpet. Ühistest eesmärkidest, usaldusest ja üksteisemõistmisest saab alguse toimiv koostöö.”

Elva Perekeskus on Elva Vallavalitsuse sotsiaal-ja hariduse tugiteenuseid pakkuv hallatav asutus, mis on tekkinud senise Elva Laste- ja Perekeskuse reorganiseerimisest sihtasutusest hallatavaks asutuseks. Senist sihtasutust on juhtinud Esta Tamm. Elva Perekeskus otsustati reorganiseerida sihtasutusest hallatavaks asutuseks eesmärgiga korrastada sotsiaal- ja hariduse tugiteenuste pakkumist Elva vallas ning vähendada bürokraatiat asjaajamises. Muudatus aitab kokku hoida juhtimiskulusid ning võimaldab saada vallale oluliste teenuste toimimisest parema ja operatiivsema ülevaate.

Elva Perekeskus osutab asendushooldusteenust, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust lastele ja noortele, nõustamisteenuseid (psühholoog, eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog) ja tugiisikuteenust lastele ja täiskasvanutele (peredele). Lisaks korraldab Elva Perekeskus sõltuvalt vajadustest ja võimalustest ka teisi sotsiaal-, tervishoiu- ja hariduse valdkonnas vastavalt seadustega Elva Vallavalitsusele määratud teenuseid ning tegeleb ennetustegevusega laste varajase arengu jälgimise ja vanemahariduse pakkumise kaudu.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button