SELTSKOND

ELVA ÕPPEJÕUDUDE KOGU PREEMIA VÕITIS LISETTE SARAPIK

Elva õppejõudude kogu preemia parima õpilastöö eest võitis tänavu Elva gümnaasiumi 11. klassi õpilane Lisette Sarapik. Sarapiku tööks oli luulekogu „Mesikaunis meel“, millega kaasnes põhjalikum analüüs kasutatud luulevõtetest ja retsensioonid. Parima õpilasuurimuse preemiaks on 500 eurot. Võidutööd juhendas emakeele ja kirjanduse õpetaja Tiina Õunapuu.

„Finaali jõudnud kolm õpilastööd kõik väärivad tunnustust ja on kirjutatud olulistel teemadel ning näitavad autorite suurt pühendumust ja huvi valitud valdkonna vastu. Lisette töö demonstreeris hämmastavat küpsust ja enesereflektsiooni, analüüsides põhjalikult nii enda loomeprotsessi, loomingut kui sellele saadud tagasisidet,“ sõnas akadeemik Anu Realo, Warwicki Ülikooli professor ja Tartu Ülikooli külalisprofessor.

„Lisette töö paistis positiivselt silma ka teoreetilisse kirjandusse süvenemise poolest,“ täiendas Veronika Kalmus, Tartu Ülikooli sotsioloogia professor. „Lisaks on autor suutnud tõusta oma loomingu suhtes kõrgemale ehk metatasandile, mis on isegi üliõpilastöödes pigem erakordne.“

Elva Õppejõudude Kogu preemia väljaandmine toimus traditsiooniliselt Verevi motelli terrassil, kus preemia väljaandmisele järgnes brunch ja Elvas elanud Hugo Raudsepa raamatu „Viimne eurooplane“ uustrüki esitlus kirjaniku läheneva 140. sünniaastapäeva puhul. Kohal viibis ka Kirjanike Liidu juhatuse esimees, Elva gümnaasiumi vilistlane Tiit Aleksejev.

Elva Õppejõudude Kogu loodi kümme aastat tagasi, 2013. aasta jaanuaris, see ühendab kas Elvast pärit või seal praegu elavaid kõrgkoolide õppejõude, kogu arutab Elva linnaelu ja kooli arenguga seatud küsimusi.

2014. aastal pälvis õppejõudude kogu preemia Diana Griffel Elva gümnaasiumi naisdirektoreid käsitleva uurimuse eest, 2015. aastal sai preemia Johanna Hendrikson, kes töötas välja õppevahendi bioloogiaolümpiaadideks valmistumiseks.

2016. aastal autasustas Õppejõudude Kogu Rasmus Punkarit tema väljaantud innovaatilise pitsaraamatu eest. 2017. aastal sai preemia taimetoitlust käsitlev uurimus Saskia Tullinolt ja Stella Eileen Päidilt. 2018. aastal pälvis preemia Triin Tiimann omaloominguliste tekstide koguga „Esmaspäevik“. 2019. aastal valisid õppejõud parimaks Kristi Madi töö Elva gümnaasiumi õpetajate ja õpilaste väärtustest. Koroonaviiruse aastail tekkis auhinna väljaandmisse paus, kuid 2022. aasta võidutööks oli Krister Toomi uurimus kooliraadiotest.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button