SELTSKOND

ELVA ÕPPEJÕUDUDE KOGU LOOMISEST TÄITUS KÜMME AASTAT

Jaanuari lõpus täitus kümme aastat Elva õppejõudude kogu loomisest, mis on olnud Elvast pärit või Elvas elavad õppejõude ja teadlasi koondavaks klubiks. Õppejõudude kogu eesmärk on olnud lähendada Elvas elavaid või ka siit pärit õppejõude ja teadlasi Elva linna ja valla probleemide arutamisele. Samuti on olnud tähtsaks sihiks toetada Elva gümnaasiumi tegevust ning sealseid õpilasi. Ühtaegu on kogu toiminud õppejõudude vahelise suhtluse kohana.

Õppejõudude kogu on korraldanud kohtumisi Elva linna- ja koolijuhtidega, peamisteks aruteluteemadeks on olnud linnaruumi kujundamine, üldised arenguvisioonid ning Elva hariduse käekäik. Üheks praktilisemaks väljundiks kogu tegevuses on olnud preemia maksmine Elva gümnaasiumi parima õpilasuurimuse eest. Õppejõud on traditsiooniliselt kogunenud Verevi motellis.

Eesti Teaduste Akadeemia liige ja Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professor Jüri Allik tõi välja, et gümnaasiumile toeks oleks ja nõu andmine ongi olnud kogu peamiseks ülesandeks. Tema sõnul soovivad õppejõud kohaliku vaimse keskkonna edendamisele kaasa aidata.

Kümne aasta eest, 26. jaanuaril 2013 toimunud Elva õppejõudude kogu avaüritusel oli külaliseks lahkunud majandusgeograaf Hardo Aasmäe, kes lahkas Elva arenguvõimalusi.

Akadeemik Jüri Allik ja TÜ sotsioloogiaprofessor Veronika Kalmus 2013. aasta avaüritusel kuulamas Hardo Aasmäed.

Hardo Aasmäe ettekannet, mis keskendus Tartu ja Riia raudteeühenduse olulisusele. Aasmäe kõneles tollal, et kui Elva tahaks toimida Tartu eeslinnana, siis peaks rong sõitma Tartusse 15 minutit, maksimaalselt 20 minutit. Aasmäe tõi siis ka välja, et Elva ei toimi veel eeslinnana edukalt, sest näiteks Nõo kinnisvara pole odavam, kuigi tegemist on märksa väiksema kohaga.

Õppejõudude kogu teine kohtumine 2013. aasta märtsis.
Jüri Allik andmas üle preemiat Diana Griffelile parima uurimistöö eest 2014. aastal.
Õppejõudude kogu 2022. aasta suvel õpilaspreemia üleandmisel Krister Toomile.
Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button