UUDISED

ELVA KANDIDEERIB 2021. AASTA EUROOPA SPORDILINNAKS

Elva kandideerib 2021. aasta Euroopa Spordilinna tiitlile, mida annab välja Euroopa komisjoni partnerina tegutsev mittetulundusühing ACES Europe. Euroopa Spordilinna tiitlit on Eestis varasemalt kandnud 2020. aastal Kuressaare.

Euroopa Spordilinna tiitlile saavad kandideerida Euroopas paiknevad linnad ja kohalikud omavalitsused, kus elab vähem kui 25 000 elanikku. 

Euroopa Spordilinna tiitlile kandideerimiseks tuli Elva valla meeskonnal kokku panna taotlusraamat, kus toodi välja Elva valla spordivaldkonna ülevaade koos tiitliaastal planeeritavate tegevuste ja spordivaldkonna arengueesmärkidega.

12. novembril toimunud virtuaalsel hindamiskomisjoni kohtumisel ACES esindajatega tutvustasid Elva valla kandidatuuriraamatut kultuuri-, hariduse- ja sotsiaalvaldkonna abivallavanem Marika Saar, spordijuht Madis Šumanov, turismijuht Hemminki Otstavel ning FC Elva tegevjuht ja treener Marek Naaris.

„Euroopa Spordilinna tiitel annab meile võimaluse tuua tuntust Elva vallale kui mitmekülgsele sporditurismi sihtkohale ja atraktiivsele spordipiirkonnale ning seda nii Eestis kui ka välismaal,“ rääkis abivallavanem Marika Saar.

Peale selle pakub tiitel võimaluse nii kohalikul omavalitsusel kui ka Elva valla spordiklubidel arendada rahvusvahelist koostööd ning algatada uusi koostööprojekte. Euroopa Spordilinna tiitel annab Elvale võimaluse pöörata ühe aasta jooksul senisest rohkem tähelepanu tervislike eluviiside propageerimisele ja inimeste liikumisaktiivsuse suurendamisele.

„Elva valla eesmärk on liita spordi kaudu kogukondi ning tõsta meie inimeste elukvaliteeti mitmekesiste liikumisvõimaluste pakkumisega. Euroopa Spordilinna tiitel annab selle eesmärgi saavutamisele kindlasti hoogu juurde!“ ütles Saar.

Hindamiskomisjoni otsus tehakse teatavaks hiljemalt detsembrikuus.

Euroopa Spordilinna tiitlit antakse 2001. aastast välja Euroopa Komisjoni partnerina tegutseva mittetulundusühingu ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation) poolt.

Elva vald tänab kõiki, kes olid taotlusraamatu kokkupanemisel abiks. Nii inglise- kui eestikeelse taotlusraamatuga saab peagi tutvuda www.visitelva.com veebilehel.

Elva vald pärjati 2019. aasta lõpus Eesti kõige sportlikuma omavalitsuse tiitliga.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button