UUDISED

ELVA HAIGLAS ON KAHE NÄDALAGA VAKTSINEERITUD POOLED TÖÖTAJATEST

Ligikaudu kahe nädalaga on Elva Haiglas vaktsineeritud 120 töötajast üle 60 ja enamik hooldekodu elanikke ning täna vaktsineerimine jätkub. Elva Haigla alustab valla õpetajate vaktsineerimist hiljemalt 22. veebruaril.

Jaanuari teises pooles alustati Elva Haigla töötajate ja hooldekodu klientide vaktsineerimisega ja nõusolekuid vaktsineerimiseks koguti inimestelt juba jaanuari algusest. Esmaste nõustujate arv oli veidi üle 60 töötaja, vastavalt nõusolekutele tehti esimese vaktsineerimise ring.

Haigla juhatuse esimees Peeter Laasik ütleb, et vaktsineerimine veel jätkub ning vaktsiini soovijaid veel lisandub. „Need arvud on esialgsed. Kartust oli palju, kuid nüüd inimesed näevad, et vaktsineerimise süsti järgseid reaktsioone on vähe. See soodustab järgmiste töötajate edasist nõustumist,“ lisab Laasik.

Elva Haiglas töötab inimesi, kes töötavad ka teistes raviasutustes, näiteks Kliinikumis. Kliinikumi töötajad vaktsineeriti Kliinikumis. Samas on info selle kohta, kes teistes asutustest töötajatest on vaktsineeritud, kes mitte, lünklik. „Väga täpset ülevaadet meie töötajatest, kes on teistes asutustes vaktsineeritud, meil ei ole,” tunnistas Laasik. “Terviseandmed liigituvad eriliigiliste andmete alla ja töötajal ei ole  kohustust meid nendest teavitada. Loomulikult oleme nende töötajatega suhelnud ja meil on olemas tõepärane ettekujutus, kuid mitte täpne. Vaktsineerimine on planeeritud ka järgnevatel päevadel ja lõpliku vaktsineeritud personali arvu saame veebruari lõpuks.“

Lisaks on Elvas Haiglas vaktsineeritud kõik haigla hooldekodu kliendid, kes selleks soovi avaldasid. Hooldekodu klientidest ei soovinud vaktsineerimist neli inimest ja vaktsineeritud on 21 klienti. Haigla on alustanud ka statsionaarse õenduse patsientide vaktsineerimist vastavalt riiklikule vaktsineerimise kavale.

Algse plaani järgi ei oleks Elva Haigla pidanud vaktsineerima Elva valla õpetajaid ja koolitöötajaid, kuid nüüd on Laasiku sõnul plaan vaktsineerida ka neid: „Suheldes haigekassa ja valla juhtidega, leidsime, et meie valla koolitöötajatele vaktsineerimise lihtsustamiseks on sihipärane selle teostamine Elva Haiglas. See otsus on tehtud 10. veebruari lõunaks ja haigla tegutseb selle otsuse täitmiseks.“

Elva valla koolitöötajate vaktsineerimisplaan on Peeter Laasiku sõnul veel värske. „Hetkel oleme selles staadiumis, et koolid on koostanud nõusoleku andnud inimeste nimekirjad ja haigekassa kaudu tulevad need esmaspäevaks meile. Haigekassa poolt on lubadus, et hiljemalt järgmise nädala lõpuks tagatakse meile vaktsiinid, seega praeguse hetke teadmise alusel algab õpetajate vaktsineerimine mitte hiljem kui 22. veebruar. Konkreetse korraldusliku poole, nädalapäevad ja kellaajad, me täpsustame kooli ja valla juhtidega ning sellest teavitatakse koolide töötajaid koolide kontaktisikute kaudu,“ räägib Laasik.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button