UUDISED

ELVA GÜMNAASIUMI 4. MINITEADUSFESTIVAL

Elva Gümnaasiumis toimub juba 4. kevadet järjest I ja II kooliastme õpilastele Miniteadusfestival. Mõte selline festival korraldada tuli seoses 2016. aastal klassiõpetaja Külli Koroli õpilaste teadustööde osalemisega vabariiklikul Õpilaste Teadusfestivalil Tallinnas, kus esindati Elva Gümnaasiumi teist aastat järjest. 

Sealt hakkaski kahe õpetaja koostöös idanema idee, et võiks taolist üritust ka Elva Gümnaasiumis korraldada. Kuna meie koolis tegutseb alates 2016. aastast I kooliastme õpilastele Miniteaduskool http://www.elvag.edu.ee/miniteaduskool1/, siis saigi käidud välja idee korraldada oma koolis Miniteadusfestival. Eesmärgiks on tutvustada esimese kooliastme õpilaste poolt tehtud huvitavamaid loodusteemalisi projekte nii koolikaaslastele kui ka teistele huvilistele. Miniteadusfestivali korraldajateks saab lugeda kogu Tartu mnt õppehoone koolipere. Klassiõpetajad koostöös lapsevanematega tegelevad projektide juhendamisega ja klassisiseselt huvitavamate tööde väljavalimisega. Vabariiklikul festivalil on võimalus õpilastel osaleda ka erinevates töötubades. Meie festivalil on töötubade eestvedajateks teise kooliastme õpilased, kelle ülesanne on ette valmistada ja läbi viia õpitoad esimese  kooliastme õpilastele. Nii saavad vanemad õpilased ise, aineõpetaja toel, täielikult vastutada oma töötoa toimimise eest. 

Sellel õppeaastal toimus Miniteadusfestival 1.-4. juunil esimest korda distantsõppe vormis veebi vahendusel. 1.-3. klasside õpilaste teadusprojektid valmisid suures osas lapsevanemate toel ja abistamisel. Õpetajate rolliks oli juhendada vanemaid valminud videode jagamisel ja üles laadimisel. Selleks pidid ka õpetajad oma digipädevusi arendama. Igast klassist valiti välja kolm huvitavamat tööd, mis saadeti koolisisesele konkursile.

Alates esmaspäevast, 1. juunist, oli võimalus 1.-3. klassi õpilaste konkursi töödega tutvuda ja anda enda lemmikule oma hääl. Kõigil neljal päeval oli võimalus osaleda 4. ja 5. klassi õpilaste ettevalmistatud töötubades kas Google Meet keskkonna vahendusel otse töötoa juhendajaga suheldes, vaadates eelnevalt salvestatud videosid või kuulates helilindistusi. Kuna Miniteadusfestivali ajal tavapärast õppetööd ei toimu, siis planeeritakse õpitubadeks teemasid, mis vastaksid erinevatele ainekavadele. Festivali kavas oli spordi-, loovuse-, muusika-, matemaatika-, erinevate keelte (eesti, saksa, inglise keel) ning teadusteemalised töötoad. Festival algas esmaspäeval lastekaitsepäeval lauluga “Maa tuleb täita lastega” ja lõppes neljapäeval Ivo Linna lauluga “Suvi”. Lisaks sai iga päeva alguses ja lõpus veel teisigi laule laulda. Otse veebis tehti meisterdamise, teaduskatsete, kokanduse ja joonistamise töötubasid, õpiti kendamatrikke, samuti hip-hop tantsu ning türgi ja saksa keelt. 

Kuna Elva Gümnaasium on ka Liikuma Kutsuv Kool, siis oli igasse päeva planeeritud ka liikumispausid. Ette olid salvestatud veebitunnid võro kiil, eesti keele jutukese ettelugemine, muusikatunnid (lauluvideod, rütmide plaksutamine, kehapillil mängimine ja muusikaliste teadmiste kontroll).  Samuti oli võimalik osaleda taime- ja loomaliikide tundmise ja saksa keele viktoriinis ning läbi karaoke lastelaulude õppida saksa keelt. Ühel päeval õpetasid otse veebis 4. klassi tüdrukud, kuidas valmistada itaaliapärast kooki “Tiramisu”. Põnev oli ka ühe 4. klassi poisi videosalvestuse ja etteantud retsepti järgi keeta “Uhhaad”. Kõiki helisalvestisi ja videoid on võimalik kasutada edaspidises õppetöös tunnitöö rikastamiseks.

Veebitunnil valminud uhhaa

4. juuni õhtuks selgusid teadusprojektide publikulemmikud. 2020. õppeaasta Miniteadusfestivali võidutööks valiti 3.b klassi õpilase Adeele Kamsi loodusteemaline projekt “Karpkala”, mida on võimalik edaspidi kasutada õppevideona kalade õppimisel pea igas kooliastmes. 2. koht oli Robin Rinne (1.c) “Enda tehtud onn kodumetsas” ja Iris Lee Mills (1.c) “Isevalmistatud arvutimäng” ning 3. koha väärilised tööd olid  Dave-Thomas Thomson (3.b)  “Lehtsalati kasvatamine erineval viisil”, Kalle Kreitsberg (3.c) “Kurgiseemne katse” ja Kristella Tennokese (1.c) “Mull mulli sees”.

Evelin Toom (Elva Gümnaasiumi õpetaja)

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button