UUDISED

ELU TEGELIK SEIS SELGUB SÜGISEL

Tänasest lõppes eriolukord. Mida tähendasid need 68 päeva Elvale? Uusi väljakutseid, innovaatilisi lahendusi, distants- ja koduõpet, seda nimekirja võiks jätkata.

Vallavalitsusele tähendas eriolukorra algus kiiret reageerimist eelkõige sotsiaal- ja haridusvaldkonnas, aga ka meeskonna töökorralduse osas. Infot tuli vahendada kiiresti, teave pidi liikuma erinevate lülide vahel. Ametnikud ei olnud oma harjumuspärastes töökabinettides vaid kodukontorites. Tööd tuli teha veebis.

Kui palju kannatas selle aja jooksul aga ettevõtlus? Selgub, et keeruline olukord räsis siiski vähe. Vallavalitsus korraldas aprillis küsitluse, milles paluti  ettevõtjatelt tagasissidet nende ees seisnud väljakutsete kohta. Eraldi küsitlus viidi läbi turismiettevõtjate seas.

 Peamiste probleemidena toodi välja tellimuste vähenemine, klientide vähesus, ekspordiprobleemid, raskused tööjõu leidmisel. Kuna välistööjõu sissetoomine oli  keelatud siis tekkisid ka  raskused üürikulude ja palkade maksmisega.

Ettevõtted olid toetusvõimalustega üldiselt hästi kursis ning kasutati nii Töötukassa, Kredexi kui  PRIA toetusvõimalusi. Alates 11. maist on avatud ka EAS-i väikeettevõtete ja turismiettevõtetele mõeldud toetusmeetme kasutamine.

Kui palju suurenes kahe kuu jooksul tavapärase ajaga võrreldes kõiksugu toimetulekutoetuste taotlejate arv?

 Selgub et toimetulekutaotluste saajate arv on vallas alates selle aasta veebruarist tõusutrendis.

Veebruar 2020 – 8046 eurot

Märts 2020 – 9437 eurot

Aprill 2020 – 10 567 eurot

Mai (18. mai seisuga) – 10 832 eurot

Valla eelarvest makstavad toetused on suurenenud orienteeruvalt 20%. Suurenemine algas märtsikuus  ja jätkus aprillis. Vallavalitsuse teatel ei ole vallas ükski toitlustusettevõte lõplikult oma uksi sulgenud. Pigem on ettevõtjad üritanud näiteks toidu kojuveo ja teiste alternatiivsete ning uudsete lahendustega klientidele jätkuvalt teenust pakkuda.

Kõige raskemini sai kriisis räsida turismi-ja majutussektor. Ettevõtjatele tehtud küsitlustest tuli välja, et vallalt oodatakse abi info jagamisel ja nõustamisel.

Turismiettevõtjad ootavad ühiste turundus- ja teavitustegevuste elluviimist.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button