UUDISED

ARUTELU RAHVAGA VEREVI RANNAALA PLANEERINGU ÜLE TOIMUB HOMME

Elva vallavalitsus kutsub homseks vallarahvast Verevi järve rannaala detailplaneeringu avalikule arutelule. Arutelu toimub neljapäeval, 5. novembril algusega kell 18 Elva vallavolikogu saalis Kesk tn 32. Seni on Elva valla elanikud esitanud detailplaneeringule 13 ettepanekut, nende seas ridamisi vastu olevaid.

Vallavalitsus teatab, et detailplaneeringu eesmärk on Verevi järve rannaalal supelranna väljaarendamine ja ehitusõiguse määramine avalikkusele suunatud mitme funktsiooniga hoone ehitamiseks Tartu mnt 16 krundil. Avalikul arutelul tutvustatakse avalikul väljapanekul laekunud ettepanekuid.

Verevi järve detailplaneering on kohalikus meedias ja sotsiaalmeedias tekitanud mitmeid vastakaid arvamusi. Poliitilised jõud, kes lubasid enne valimise taastada ajaloolise rannahoone ja rajada ujula spordihoone juurde (fikseeritud ka valdade ühinemisprotokollis) on nüüd selle kokkuleppe kõrvale jätnud ja loodavad alternatiivplaanile. Selleks on randa rajatav “multifunktsionaalne hoone”, mille puhul on kõneldud ka ujula-veekeskusest. Eskiisprojektist lähtub, et maja võib olla 87 meetrit pikk ja kolmekorruseline (lisaks maa-alune korrus). On räägitud erainvestorist, kes antud projektist huvitatud on. Seni pole erainvestori nime avaldatud.

Volikogu on andnud detailplaneeringule heakskiidu augustis, Elva piirkonnakogu on olnud detailplaneeringu vastu. Kohalike elanike ettepanekud, mis esitati vallavalitsusele on kokkuvõtlikult järgmised:

-Verevi järve detailplaneeringus tuleb vähendada hoonestusala ning planeeritav Verevi rannahoone brutopind peaks olema maksimaalselt 800 m2. Tuleb korrastada kogu Verevi järve rannaala, ehitada uued riietuskabiinid ja mängualad ning rajada 25-meetrine välibassein koos korralike ja turvaliste purretega. Rajada väike ujuvkai paatide ja vesirataste kinnitamiseks. Planeeritavasse rannahoonesse mitte kavandada ujulat. Ettepanek on ujula-veekeskus lahendada eraldi planeeringuga vastvalminud Elva Spordihoone juurde.

-Verevi rand on liiga kitsas kavandatava suure hoone jaoks. Detailplaneering ise osutab, et kitsaimas kohas jääb vaid ca 10 m rannariba. Kindlasti ei sobi, et kolmekorruseline hoone seisab tänava ja järve vahel ning varjutab tuntud ja hinnatud loodusvaated.

-Verevi niigi kitsukest ranna-ala pole aga tarvis liig suurte rajatiste peale raisata.

-Planeering rikub kauni ranna miljöö ning lisaks sellele on Verevi järv väga halvas seisukorras ja ehitustegevus on ohuks järvele.

-Vastuvõtmatu on nii hulga puude mahavõtmine otse ranna-alalt. Ujula rajamisega suureneb veelgi liikluskoormus niigi väga intensiivse koormusega Tartu maanteel.

-Supelranna tn ja Tartu mnt ristmik on ohtlik ja tänava nurgal ei ole piisavat valgustust. Sooviti ristmiku valgustamist ja Tartu mnt-l kiiruse piiramist 40 km/h.

-Tegemist on Elvas number üks asukohaga, kuhu ei tohiks keegi mitte kunagi midagi ehitada.

-Tuleks lisada detailplaneeringusse uue 25 meetrise ujula  rajamine,  kus  oleks kaheksa  rada  ning  eraldi  lastebassein ujumise algõppe ning kohustusliku kooliujumise õppe korraldamiseks.

-Elva linn ja vald vajab korralikku ujulat (6-10 rajalist), mis lisaks tavakülastajatele mahutaks ka treeninggruppe ja ujula peaks vastama tingimustele, mis lubavad seal korraldada ka rahvusvahelisi ujumisvõistluseid.

Tutvu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandega siin: https://www.elva.ee/detailplaneeringud
Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button