UUDISED

AKUSTILISE RELVA OMANIKEL TULEB ENNE 14. MÄRTSI ESITADA RELVALOA TAOTLUS

Relvaseaduse muudatuse tõttu tuleb enne 2019. aasta algust soetatud akustilise relva omanikel taotleda relvaluba hiljemalt 14. märtsil.  

„Euroopa Liidu Komisjoni direktiiviga seonduvalt lisati 2019. aasta 1. jaanuaril relvaseadusesse mõiste akustiline relv. Akustiline relv on piiratud käibega ning selle omamiseks on vajalik relvaluba. Nõuetele vastavusse viimiseks sätestati relvaseaduses ka üleminekuaeg, mis hakkab peagi lõppema,“ sõnas PPA juhtivkorrakaitseametnik Riita Proosa.

Akustilise relva seaduslikuks omamiseks tuleb politseile esitada taotlus:
– ajaloolise või kultuurilise sündmuse etendamise otstarbel relvaloa saamiseks;

– selle relva teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse kandmiseks;

– akustilisele relvale ettenähtud tehnilistele nõuetele vastavuse tuvastamiseks.

Politsei soovitab relvaloataotlus esitada PPA iseteeninduses aadressil relvataotlus.politsei.ee. Taotluse eesmärgiks tuleb valida „soovin relvaluba“. Relva tüübiks tuleb valida „akustiline relv. Rohkem infot relvaloa taotlemise kohta leiab politsei kodulehelt: https://www.politsei.ee/et/juhend/relvaluba-fueuesilisele-isikule/relvaluba.

„Enne 2019. aasta 1. jaanuari Eestis või välismaal akustiliseks relvaks ümber ehitatud tulirelv peab vastama seadusega ettenähtud nõuetele. Akustilise relva tehnilistele nõuetele vastavust hindab relva parandamise või ümbertegemise tegevusluba omav isik. Selleks peab akustilise relva omanik taotlema Politsei- ja Piirivalveametilt relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamise loa,“ rääkis Proosa.

Akustiliseks relvaks loetakse spetsiaalselt üksnes paukpadrunite tulistamiseks ümberehitatud või kohandatud tulirelva, sealhulgas automaattulirelva. Akustilisi relvi kasutatakse eelkõige teatrietendustel, fotosessioonidel, filmi- või televisioonisalvestustel, ajalooliste sündmuste taasetendamisel, paraadil või spordisündmusel ning nendeks harjutamisel.

Täiendavat infot saab küsida lubadeametnikelt, kelle kontaktid asuvad politsei kodulehel: https://www.politsei.ee/et/kontaktid-relvaloa-taotlemiseks.
Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button